Skadeservice

Bestil Døgnvagt hvis du har akut brug for skadeservice

Skadeservice ved vandskade

Har du været udsat for en vandskade, så få Akut VVS hjælp fra vores skadeservice. Vores skadeservice kan være med til at afhjælpe følger af din vandskade. Vores team af medarbejdere hjælper f.eks. med opsugning af vand, rensning af kloakvand og montering af affugtere. Det er meget vigtigt, at dette arbejde bliver gjort hurtigt efter, at du har opdaget en vandskade. Jo hurtigere vores hold af fagfolk og eksperter kan få lov til at hjælpe dig, jo mindre vil skaderne på din bolig blive. Ligeledes vil du hurtigere igen kunne bo i en bolig, som ikke har gener efter en vandskade.

Opsugning og udpumpning af vand

Står din kælder f.eks. under vand, så er det afgørende at du får en opsugning eller en udpumpning af vandet hurtigst muligt. Vores VVS’ere og andre tilknyttede fagfolk kan hjælpe dig med yderst effektiv skadeservice. Vore service omfatter bl.a. at få vandet væk fra din bolig hurtigst muligt og affugte boligen. Jo længere din bolig står under vand, jo større vil skaderne på fundamentet, vægge og gulv være. Vi har ekspertisen og udstyret til at hjælpe dig bedst muligt.

Skadeservice omfatter rens af kloakvand

Har du være udsat for f.eks. skybrud eller en tilstoppet kloak og er kloakken svømmet over, så skal kloakvandet renses. Hvis du i forbindelse med skadeservice efter en vandskade ikke får renset kloakvandet korrekt, så risikere du at få en bakterieforgiftning. Igen er det vigtigt at du vælger at kontakte fagfolk, som ved hvad de har med at gøre og så får foretaget en grundig rensning af dit kloakvand. Hos os indeholder vores skadeservice naturligvis en omfattede og grundig rensning af kloakvandet i din bolig.

Opsætning af affugtere ifm. skadeservice

Når vandet er pumpet ud og der er foretaget en rensning af kloakvandet, så er det tid til at få affugtet alle de rum i boligen, som har været berørt af vandskaden. Vi har kraftige affugtere, som vi kan få stillet op i din bolig, så du så hurtigt som mulighed igen kan benytte de vandskadede rum. Er hele din bolig blevet ubeboelig efter en vandskade, så er det endnu mere vigtigt at få gang i affugtningen af boligen, så du kan komme tilbage og bo i den. Vores skadeservice omfatter således også opsætning af professionelle affugtere efter en vandskade.

Kontakt os og hør nærmere om vores skadeservice

Du er altid velkommen til at kontakte og høre nærmere om vores skadeservice ifm. vandskader. Har du akut brug for skadeservice, så kan vi også hjælpe dig hele døgnet rundt. Vi har VVS-døgnvagt 24 timer i døgnet alle dage i ugen hele året rundt. Så vent ikke, med få taget professionel hånd om din vandskade med det samme. Ring nu på 40 860 860 døgnet rundt.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

Du altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have tilbud på en VVS opgave, har spørgsmål eller har akut vandskade og brug for vvs døgnvagt – både tidligt og sent.

Vi tilbyder en seriøs VVS service på alle typer af VVS reparationer og kloak­rensninger. Skriv eller ring til os med det samme.

26 års professionel erfaring

+26 års erfaring og mange glade kunder

Effektivt arbejde og i en høj kvalitet

Du kan forvente et godt stykke arbejde udført og i den bedste kvalitet.

VVS´er der holder hvad vi lover

Ring til en vvs´er der kan hjælpe dig – ring på 40 860 860.

Sprunget vandrør

Et sprunget vandrør betyder at et rør i vandforsyningen er blevet beskadiget og lækker vand. Det er som oftest et akut problem, der kræver handling med det samme. Et sprunget vandrør under gulv eller andre steder kan forårsage store skader på ejendommen og samtidig medfører stort vandspild.

Hvad kan forårsage at et vandrør springer?

Frostskader kan være med til at et vandrør springer. Når et vandet i vandrøret fryser udvider vandet sig, og kan bevirke at røret springer. Vandrør i skur, kolonihaver, sommerhuse eller andre uopvarmede rum kan risikere at få frostskader og springe. Ældre boliger med vandrør på loftet, hvor vandrørene løber igennem u isolerede loftsrum, er også i risiko for at få frosne vandrør. Her er der behov for isoleret vandrør hvis du vil undgå frostskader. Frostskader på vandrør kan faktisk også ske i boliger hvor man har etableret varmerør og vandrør til brugsvand udenfor for boligens varmezone. Alder og korrosion påvirker vandrørene. Gamle vandrør i metal, som vandrør i jern og vandrør stål, vil med tiden bliver svagere og udsat for korrosion, som giver rust i vandrør. Det gør dem mere tilbøjelig til at sprænge. Trykproblemer kan også medføre rørbrud. Hvis vandrørene bliver udsat for ekstra højt tryk, og der er en lille fejl i røret kan det sprænge. Der er også risiko for at et gravearbejde kan beskadige vandrør i jorden og give utæt vandrør.

Behandling af utæt vandrør

Når du konstaterer et utæt vandrør i gulv eller andre steder, bør du sørge for at få det repareret hurtigst muligt for at forhindre yderligere skader. Det kan betyde du skal have lukket for vandforsyningen til det beskadiget område. Herefter skal der igangsættes en reparation af det utæt vandrør. Det kan være at det er nok at lappe utæt vandrør, men det kan også være der er behov for at skifte det beskadiget stykke rør eller montere nye vandrør i et større område.

Når du har vandrør der er sprunget, er det ofte nødvendigt at kontakte en autoriseret VVS-installatør til at udfører reparationen, særlig hvis problemet er omfattende eller det kræver udskiftning af rørledning.

En VVS’er vil sørge for at reparere det nødvendige og eventuelt udskifte de vandrør der er behov for. VVS’eren vil samtidig kunne råde og vejlede dig hvis der er behov for en større udskiftning af dine vandrør.