Beskadiget eller sprunget vandrør

Kontakt vores døgnvagt hvis du står med en vandlækage eller et sprunget vandrør

Vandlækage fra et beskadiget
eller sprunget vandrør

Står du med et utæt eller sprunget vandrør, så vent ikke, men få hjælp af os med det samme. Jo længere tid du venter med at tilkalde hjælp, jo større skade vil der ske på din bolig.
Vi har VVS døgnvagt i hele landet. Mandskabet står klar til hurtigt at rykke ud. Vi sørger for at begrænse vandskaden, hvis dit vandrør eller varmerør lækker. Vi udskifter beskadigede rør hurtigst muligt. 

Begrænsning af vandskader

Ved en akut opstået skade som f.eks. når det løber eller siver fra et vandrør, så er hurtig hjælp vigtig. En lille skade på et vandrør kan hurtigt udvikle sig og forsage en vandskade på din bolig. Med en hurtig udrykning hjælper vi dig med at at begrænse omfanget af en vandskade. hvis du har et utæt eller sprunget vandrør. Bor du i en etageejendom skal du selvfølgelig også være opmærksom på, at dine underboerne kan få en vandskade pga. af et lækket vandrør hos dig. Det er altid en god idé at begrænse en vandskade, med professionel og hurtig hjælp.

Ring til vores VVS-døgnservice 24/7

Har du opdaget en utæthed eller et sprunget vandrør, så ring til vores VVS-døgnservice med det samme. Hvis du ikke allerede har slukket for vandtilførslen, så er det det første du skal gøre. Vores erfarne medarbejdere kan guide dig til hvad du skal gøre for at begrænse skaden. Samtidigt kan vi sende en VVS’er ud til dig, så du hurtigt muligt kan få stoppet det lækkende rør og få det udskiftet. I vores døgnservice har vi bemanding på 24 timer i døgnet alle dage i året.

Hurtig udrykning - Vi kommer straks når du ringer

Ved akut opståede VVS-skader hjælper vi private, virksomheder, ejendomsforeninger og andre typer af kunder over hele Danmark. Uanset om du står med et sivende, løbende, utæt eller sprunget vandrør, kan Akut VVS Service hjælpe dig, uanset hvor i landet du befinder dig. Vores VVS’ere er på opgaver det meste af dagen, men ved akutte problemer sørger vi for at sende en medarbejder ud til dig hurtigst muligt. Om det er et sprunget vandrør, utæt varmerør eller en sprunget vandledning, står vi altid klar til at rykke ud, uanset tidspunktet. Også om aftenen og natten har vi mandskab klar til at assistere dig, hvis uheldet skulle være ude.

Udover at vi dækker hele landet, har vi mange opgaver i København, på Amager, resten af Storkøbenhavn og i Nordsjælland. Vi sørger for hurtig og effektiv service, uanset kompleksiteten af din VVS-udfordring.

Ring nu hvis du har et utæt eller sprunget rør

Vi står klar til at hjælpe dig døgnet rundt, hvis du har et utæt eller sprunget vandrør eller varmerør. Vi sender selvfølgelig en VVS’er ud til dig hurtigst muligt, så du kan få minimeret skaden og få udskiftet dit beskadigede vand- eller varmerør. Ring nu på 40860860.

Kontakt os for et uforpligtende tilbud!

Du altid velkommen til at kontakte os, hvis du vil have tilbud på en VVS opgave, har spørgsmål eller har akut vandskade og brug for vvs døgnvagt – både tidligt og sent.

Vi tilbyder en seriøs VVS service på alle typer af VVS reparationer og kloak­rensninger. Skriv eller ring til os med det samme.

26 års professionel erfaring

+26 års erfaring og mange glade kunder

Effektivt arbejde og i en høj kvalitet

Du kan forvente et godt stykke arbejde udført og i den bedste kvalitet.

VVS´er der holder hvad vi lover

Ring til en vvs´er der kan hjælpe dig – ring på 40 860 860.

Sprunget vandrør

Et sprunget vandrør betyder at et rør i vandforsyningen er blevet beskadiget og lækker vand. Det er som oftest et akut problem, der kræver handling med det samme. Et sprunget vandrør under gulv eller andre steder kan forårsage store skader på ejendommen og samtidig medfører stort vandspild.

Hvad kan forårsage at et vandrør springer?

Frostskader kan være med til at et vandrør springer. Når et vandet i vandrøret fryser udvider vandet sig, og kan bevirke at røret springer. Vandrør i skur, kolonihaver, sommerhuse eller andre uopvarmede rum kan risikere at få frostskader og springe. Ældre boliger med vandrør på loftet, hvor vandrørene løber igennem uisolerede loftsrum, er også i risiko for at få frosne vandrør. Her er der behov for isoleret vandrør hvis du vil undgå frostskader. Frostskader på vandrør kan faktisk også ske i boliger hvor man har etableret varmerør og vandrør til brugsvand udenfor for boligens varmezone.

Alder og korrosion påvirker vandrørene. Gamle vandrør i metal, som vandrør i jern og vandrør stål, vil med tiden bliver svagere og udsat for korrosion, som giver rust i vandrør. Det gør dem mere tilbøjelig til at sprænge.

Trykproblemer kan også medføre rørbrud. Hvis vandrørene bliver udsat for ekstra højt tryk, og der er en lille fejl i røret kan det sprænge.

Der er også risiko for at et gravearbejde kan beskadige vandrør i jorden og give utæt vandrør.

Behandling af utæt vandrør

Når du konstaterer et utæt vandrør i gulv eller andre steder, bør du sørge for at få det repareret hurtigst muligt for at forhindre yderligere skader. Det kan betyde du skal have lukket for vandforsyningen til det beskadiget område. Herefter skal der igangsættes en reparation af det utæt vandrør. Det kan være at det er nok at lappe utæt vandrør, men det kan også være der er behov for at skifte det beskadiget stykke rør eller montere nye vandrør i et større område.

Når du har vandrør der er sprunget, er det ofte nødvendigt at kontakte en autoriseret VVS-installatør til at udfører reparationen, særlig hvis problemet er omfattende eller det kræver udskiftning af rørledning.

En VVS’er vil sørge for at reparere det nødvendige og eventuelt udskifte de vandrør der er behov for. VVS’eren vil samtidig kunne råde og vejlede dig hvis der er behov for en større udskiftning af dine vandrør.

Skal du have skiftet dine gamle vandrør?

Rep af gamle vandrør kan være en kompliceret opgave, som ofte kræver VVS-kompetencer fra en autoriseret VVS-installatør.

Har du konstateret et utæt vandrør i din bolig, f.eks. et sprunget vandrør under gulv, er det vigtigt at du får skiftet det eller de defekte vandrør. Det kan være en mindre udskiftning er nok, men måske der er behov for at trække helt nye vandrør i hele huset. Hvis det ikke lige er til at se hvor det utætte vandrør er, kan VVS’eren foretage en lækagesporing vandrør i huset for at finde lækagen. Ved sporing af utæt vandrør bruger VVS’eren rørsporing med termografi, som giver et visuelt billede af utætte vandrør i væg eller vandrør i gulv. Er det kun en lille utæthed, er det muligt at lappe et utæt vandrør.

Når du skal i gang med at rep af utæt vandrør i huset, vil det være en fordel for dig, at du får lavet en plan for hele forløbet, Planen vil give dig et overblik over hvad der skal ske trin for trin, og her kan VVS’eren hjælpe dig med en udførlig plan.

VVS-installatøren vil starte med at undersøge hvilke rør der skal udskiftes.

Der kan være hul i vandrør, rustne vandrør, rør der viser tegn på korrosion, lækage eller andre problemer.

Du skal sørge for at der er fri adgang til de områder, hvor rørene skal skiftes. Hvis der er vandrør i væggen, kræver det måske fjernelse af en væg, eller adgang til rør under gulvet, det vil være helt afhængigt af rørenes placering. Når håndværkeren skal i gang skal der være plads til de kan udføre arbejdet.

Det er også vigtigt at VVS-installatøren har adgang til at lukke for hovedvandforsyningen til din bolig, da det er vigtigt at der ikke er nogen vandgennemstrømning når der arbejdes med vandrør.

VVS-installatørens processen ved skift af vandrør.

VVS’eren vil starte med forsigtigt at fjerne de beskadiget rør, det kan kræve at skære rørene over, afmontere eventuelle forbindelser til andre rør, og fjerne fastgørelser. Her er det vigtigt at passe på de blivende installationer, så de ikke bliver beskadiget.

Dernæst skal de nye rør måles og tilskæres og tilpasses til installationen. Når de nye rør monteres, er det vigtigt at VVS’eren sørger for at samlingen af vandrør er tætte, så der ikke er nogen lækager.

Til vandinstallationer bruges primært plastrør eller visse typer rustfri stål. Galvaniseret rør og fittings er ikke godkendt til drikkevand, de kan kun bruges til reparation af brugsvandinstallationer, som er udført i galvaniseret rørmateriale, eller til installationer, der ikke bruges til drikkevand.

Trække nye vandrør

At trække nye vandrør er en arbejdsopgave, der indebærer at installere nye vandrør i en ny bolig, eller erstatte alle eksisterende vandrør i boligens vandforsyningssystem. Der kan være flere årsager til du vælger at få skiftet dine vandrør. Skal du i gang med en større renovering af boligen, kan det måske være en fordel at få skiftet de gamle vandrør samtidig. Det kan være du skal have lavet nyt vandforsyningssystem, eller der skal tilføjes vandrør til det eksisterende rørsystem, hvis du har fået lavet en tilbygning til huset.

Få tilbud fra autoriseret VVS-firmaer til skifte af vandrør.

Når du har besluttet en udskiftning af dine vandrør, vil det være en fordel at kontakte et autoriseret VVS-firma. Her kan du få råd og vejledning i forhold til opgavens omfang. VVS-firmaet vil i forbindelse med tilbuddet, undersøge behovet for at trække nye rør, bestemme hvor og hvordan rørene skal lægges og hvilket materiale der skal bruges.

Når der trækkes nye vandrør, er det vigtigt at vælge det rigtige materiale. Kobberrør, PEX rør og vandrør stål rustfrie, bruges normalt til vandinstallationer, på grund af holdbarhed og evnen til at modstå korrosion. Hvis der monteres vandrør på loftet som ligger udenfor den ”varme zone” altså udenfor opvarmning, skal der være frostsikring af vandrør, altså skal VVS’eren sørge for et isoleret vandrør kan klare lave temperaturer.

Proces for montering af vandrør

Det autoriserede VVS-firma du har valgt til opgaven, vil typisk følge nogle bestemte trin.

Selve planlægningsfasen, altså hvor rørene skal ligge og hvilke materialer der skal bruges, er typisk lavet i forbindelse med tilbuddet.

Næste step er, at VVS’eren går i gang med det egentlige arbejde. Her startes der med at afmontere de eksisterende rør, hvis det er gamle vandrør der skal udskiftes.

Herefter begynder montering af vandrør, i overensstemmelse med den tegning der er lavet og efter gældende bygningsforskrifter. Når vandrør samling laves, kan det kræve noget tilskæring og tilpasning af rørene og de rigtige tilslutninger til vandforsyningen.

Når samling af vandrør er færdig, skal det hele testes for eventuelle lækager. Her er det vigtigt VVS’eren sikre, at hele vandforsyningen fungerer som forventet.